Home Infantiles Actividades Infantiles
Actividades Infantiles


Berenar Infantil del sector d'Algiros 2019

El tradicional berenar infantil del Sector d'Algirós va tindre lloc el passat 3 de giner en el casal de la Falla Barri Sant Josep. Les FFMM i presidents del 2018 varen ser els amfitrions dels seus companyons de 2019 i en un ambient molt divertit els varen transmetre totes les seues experiències. Despuix del berenar va tindre lloc un interessant duel entre els representants del 2018 i en 2019 en un pasa-paraula faller molt instructiu i divertit.

La tradicional merienda infantil del Sector de Algirós tuvo lugar el pasado 3 de enero en el casal de la Falla Barrio San José. Las FFMM y presidentes del 2018 fueron los anfitriones de sus compañeros de 2019 y en un ambiente muy divertido les transmitieron todas sus experiencias. Después de la merienda tuvo lugar un interesante duelo entre los representantes del 2018 y en 2019 en un pasa-palabra fallero muy instructivo y divertido.

Galeria de imágenes


 

Visita de l'emissari

L'emissari dels Reis Macs va realisar la visita anual al nostre casal la vesprada del passat 4 de giner. Despuix del berenar, un grup molt numerós d'infantils ho varen rebre emocionats i en molta ilusió i nervis, varen entregar les seues cartes a l'emissari que es va interessar molt per les seues peticions.

El emisario de los Reyes Magos realizó la visita anual a nuestro casal la tarde del pasado 4 de enero. Después de la merienda, un grupo muy numeroso de infantiles lo recibieron emocionados y con mucha ilusión y nervios, entregaron sus cartas al emisario que se interesó mucho por sus peticiones.

 

 

Galeria de imágenes

 

Circ de nadal

Una nutrida representació dels nostres infantils, encapçalats per Lucía i Alberto, varen gojar, com ve sent habitual, d'una vesprada molt divertida en el circ el passat 22 de decembre.

Una nutrida representación de nuestros infantiles, encabezados por Lucía y Alberto, disfrutaron, como viene siendo habitual, de una tarde muy divertida en el circo el pasado 22 de diciembre

 

 

 

 

Berenar de Nadal Infantil

Los infantiles de nuestra falla disfrutaron de la tradicional y copiosa merienda de Navidad el pasado viernes 21. Lucía y Alberto, después de repartir unos bonitos regalos, desearon Feliz Navidad a toda su comisión infantil. Recordándoles que el próximo 4 de enero por la tarde visita nuestro casal el paje de los Reyes Magos.

Els infantils de nostra falla varen gojar del tradicional i copios berenar de Nadal el passat divendres 21. Lucía i Alberto, despuix de repartir uns bonicos regals, varen desijar Molt Bon Nadal a tota la seua comissió infantil. Recordant-los que el pròxim 4 de giner per la vesprada aplega el page dels Reis Macs al nostre casal.

Galeria de imágenes

 

Agrupacion marítimo

 

Lucía y Alberto, como FMI y PI 2019, y Cristina y Javier como FMI y PI 2018, acudieron y disfrutaron de la tradicional merienda de despedida y bienvenida a los representantes infantiles de la Agrupación de Fallas del Marítimo. El acto se celebró el pasado 16 de noviembre en la falla Progreso- Teatro de la Marina.

 

Lucía i Alberto, com a FMI i PI 2019, i Cristina i Javier com FMI i PI 2018, varen acodir i varen gojar del tradicional berenar de despedida i benvinguda als representants infantils de l'Agrupació de Falles del Marítim. L'acte es va celebrar el passat 16 de novembre en la falla Progresse- Teatre de la Marina.

 

 


Página 1 de 2