Próximos Eventos y Noticias

Llegada de los Ninots a la Exposición

 

El pasado miercoles 31 de enero, nuestro Presidente Gerardo, acompañado por Cristina y Javier, con el artista Fallero, estuvieron en la exposición del Ninot en el momento en que nuestros fantásticos Ninots eran expuestos en el recinto.

Como podréis ver, son espectaculares...preludio de un gran monumento.


*************

El passat dimecres 31 de giner, el nostre President Gerardo, acompanyat per Cristina i Javier, i en l'artiste Faller, varen estar en l'exposició del Ninot en el moment en que nostres fantàstics Ninots eren exposts en el recint.

Com podreu vore, són espectaculars...preludi d'uns grans monumental fallers.

   

Berenar Infantil del sector d'Algiros 2019

El tradicional berenar infantil del Sector d'Algirós va tindre lloc el passat 3 de giner en el casal de la Falla Barri Sant Josep. Les FFMM i presidents del 2018 varen ser els amfitrions dels seus companyons de 2019 i en un ambient molt divertit els varen transmetre totes les seues experiències. Despuix del berenar va tindre lloc un interessant duel entre els representants del 2018 i en 2019 en un pasa-paraula faller molt instructiu i divertit.

La tradicional merienda infantil del Sector de Algirós tuvo lugar el pasado 3 de enero en el casal de la Falla Barrio San José. Las FFMM y presidentes del 2018 fueron los anfitriones de sus compañeros de 2019 y en un ambiente muy divertido les transmitieron todas sus experiencias. Después de la merienda tuvo lugar un interesante duelo entre los representantes del 2018 y en 2019 en un pasa-palabra fallero muy instructivo y divertido.

Galeria de imágenes


 

Visita de l'emissari

L'emissari dels Reis Macs va realisar la visita anual al nostre casal la vesprada del passat 4 de giner. Despuix del berenar, un grup molt numerós d'infantils ho varen rebre emocionats i en molta ilusió i nervis, varen entregar les seues cartes a l'emissari que es va interessar molt per les seues peticions.

El emisario de los Reyes Magos realizó la visita anual a nuestro casal la tarde del pasado 4 de enero. Después de la merienda, un grupo muy numeroso de infantiles lo recibieron emocionados y con mucha ilusión y nervios, entregaron sus cartas al emisario que se interesó mucho por sus peticiones.

 

 

Galeria de imágenes

 

Circ de nadal

Una nutrida representació dels nostres infantils, encapçalats per Lucía i Alberto, varen gojar, com ve sent habitual, d'una vesprada molt divertida en el circ el passat 22 de decembre.

Una nutrida representación de nuestros infantiles, encabezados por Lucía y Alberto, disfrutaron, como viene siendo habitual, de una tarde muy divertida en el circo el pasado 22 de diciembre

 

 

 

 


Página 4 de 5

Acceso

Contacto

Falla Barrio San José
C/Vinalopó, 11 Bajo
46021 - Valencia -
Valencia

fbsj@fallabarrisantjosep.es

socailmediafbsj@google.com

Politica de privacidad